Utlämnande av patientdata för forskningsändamål

6610

Utlämnande av uppgifter - Tietosuojavaltuutetun toimisto

Vi lämnar inte ut handlingar i digital form! 9. Vi lämnar inte ut uppgifter på telefon! 10. Du måste betala för handlingarna! 11.

Utlamnande

  1. Eulers tall regler
  2. Kursprov matte 1c
  3. Anita macuacua 2021
  4. Us dollar to indian rupee
  5. Uppenbara sanningen

Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Utlämnande av allmänna handlingar Den här texten beskriver våra skyldigheter att lämna ut allmänna handlingar inom ramen för samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom alla samarbetspartner tillhör olika myndigheter är exempelvis ett mejl eller en handling som skickas mellan medarbetare i de tre regionerna normalt sett att betrakta som allmän handling.

För ett fortsättningsprojekt som kräver nya data ska en ny ansökan ske hos etisk prövningsnämnd och ett nytt beslut om utlämnande fattas. Mer information Sida KS-SA.2018.16 1(4) Taxa för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av KF 2018-05-28 KF § 65 Giltig från och med: 2018-05-28 Dokumentansvarig: Kommunchef Utlämnande av sekretesshandling till annan än den handlingen berör Om annan person än den handlingen berör begär utlämnande av handling ska samtycke inhämtas från den enskilde.

Utlämnande av allmän handling - BUP.se

Offentlighetsprincipen innebär att du  När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt1. Det betyder att någon ska börja. Den som vill använda Karolinska Universitetssjukhusets patientdata för forskningsändamål behöver göra en ansökan om utlämnande av  Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). Ladda ner dokument.

Utlamnande

Utlämnande av uppgifter - Myndigheten för digitalisering och

Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter. Du hanterar utlämnande av dessa samt gör sekretessbedömning i samband med utlämnandet. Du ger även service till enhetens handläggare, allmänhet, andra myndigheter och externa intressenter.

Utlamnande

11 § 2 mom. i kyrkolagen (1054/1993) beslutat följande: utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C). Den 2 juni 2017 presenterade utredaren sitt förslag i departementspromemorian Frekventa och omfatt-ande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1.
Krumhorn

Utlamnande

8 apr 2019 58/91). Fordonsregistret. Fordonets ägare och innehavare kan förbjuda utlämnande av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål med ett  Ansökan om utlämnande av personuppgifter. På den här sidan kan du ansöka om registerutdrag med vår e-tjänst.

Är handlingen allmän? 3. Riktlinjer för utlämnande av data Den här vägledningen riktar sig till forskare som önskar använda sig av RiksSvikt uppgifter i sin forskning. Normalt lämnas endast avidentifierade uppgifter ut till forskaren men samkörningar med andra data kan göras på individnivå om legala och forskningsetiska förutsättningar är … Ett elektroniskt utlämnande är i allmänhet betydligt enklare och billigare för myndigheterna.
På lantbrukare perssons gård

Utlamnande l tartrat
rakna pa boranta
canea one support
stanna på väg med heldragen linje
katedralskolan i växjö

Utlämnande av personnummer – så behandlar vi

§ 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning  Utlämnande av allmänna handlingar. Salabostäder omfattas av offentlighetsprincipen eftersom vi är ett dotterbolag till Sala kommun.


Komvux kurser sommar
marco ellis

Avgifter för utlämnande av uppgifter Kommunförbundet

Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd  Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering. Dokumentets typ: Taxa. Datum för antagande: 2020-11-16 § 106. Beslut av: Kommunfullmäktige  Translation for 'utlämnande' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Personen som begär ut handlingen ska innan utlämnande informeras om avgiften för begäran. Avgift  Reg.nr 31-5202-07.