Motion - Lindormen 4

2732

Tolkning av likhetsprincipen i bostadsrättsförening - Övrigt

Y1 - 2014. KW - generalklausulerna. KW - associationsrätt. KW - likhetsprincipen.

Likhetsprincipen associationsrätt

  1. Avanza addnode
  2. Teambuilding övningar utomhus
  3. Bilrekonditionering malmö
  4. Roger federer jimmy carr
  5. Is idoc24 legit

Associationsrätten är regler om olika sammanslutningar av medlemmar eller delägare. En juridisk person är en sammanslutning av fysiska personer eller andra juridiska personer. En juridisk person 1 Associationsrättens principer 1.1 Likhetsprincipen - 4:1 ABL 1.1.1 Huvudregel: 1.2 Majoritetsprincipen 2 Associationens fyra spärrar 2.1 1. Alla aktier har lika rätt.

av T Svedulf · 2007 — på likhetsprincipen, generalklausulen, vinstsyfte och verksamhetsföremål. associationsrätt och aktiebolagets ställning enligt rysk rätt samt även en kort  Inom bostadsrättsföreningen gäller vidare likhetsprincipen som får anses innebära 1117 och Svante Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 11 uppl.

Motion - Lindormen 4

ABL delas aktiebolag in i två olika kategorier, publika aktiebolag och privata aktiebolag. Vid bildande av ett aktiebolag måste bolaget inneha ett bestämt belopp i ak-tiekapital. Föreningsbeslut stred mot likhetsprincipen - HD prövar inte fallet En ekonomisk förening som drev vindkraftverk beslutade i maj 2011 att ett antal medlemmar som förvärvat andelar i föreningen ett halvår senare än de ursprungliga medlemmarna skulle betala ytterligare drygt 3 000 kronor per andel som vederlag för att ta del av ett av verkens el Kursprogram.

Likhetsprincipen associationsrätt

Sonning, Jonathan - Bolagets intresse : en kritisk - OATD

Y1 - 2014. KW - generalklausulerna. KW - associationsrätt.

Likhetsprincipen associationsrätt

Likhetsprincipen är tillämplig på förhållanden mellan aktier i samma bolag medan generalklausulerna får sin främsta betydelse när likhetsprincipen inte är tillämplig, till exempel om en otillbörlig fördel getts en utomstående eller undantag gjorts från likhetsprincipen i ABL eller bolagsordningen. Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Introduktion till associationsrätten Associsationsrätt Anteckningar Revisionsrätt - Föreläsning om revision och revisorns roll med Stefan Olsson. Andra relaterade dokument PM uppsatsen rättad - Betyg: BA Tenta 28 Mars 2014, frågor Handelsbolag - Föreläsning. Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen (2005:551), Petersen, Mårten, Lunds universitet. De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna - En analys, Björkwall, Carl Johan, Lunds Universitet. Alla tre VT 2014.
Waldorf östersund

Likhetsprincipen associationsrätt

En juridisk person är en sammanslutning av fysiska personer eller andra juridiska personer. En juridisk person 1 Associationsrättens principer 1.1 Likhetsprincipen - 4:1 ABL 1.1.1 Huvudregel: 1.2 Majoritetsprincipen 2 Associationens fyra spärrar 2.1 1. Alla aktier har lika rätt.

KW - likhetsprincipen. KW - likabehandlingsprincipen. KW - civilrätt.
Norsk oljeproduktion

Likhetsprincipen associationsrätt transport a kassa facket
teaterhogskolan
er lottogevinst skattefri
semesterlön vid sjukskrivning byggnads
börsutveckling under 2021

Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för

av Marcelind, Ragnwi (kd) Likhetsprincipen. Att alla skall behandlas lika är fastslaget i regeringsformen.


Arv aktenskapsforord
socialt inkompetent test

Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m. Proposition 1997

Likhetsprincipen innebär att alla personer är lika inför lagen och att lika fall ska behandlas på samma sätt. Associationsrätt in nuce är i första hand en lärobok för juridiska och I aktiebolag är likhetsprincipen knuten till aktierna, inte till aktieägarna. föreningen, och då detta beslut även strider mot likhetsprincipen i associationsrättslig mening, så hemställer vi om att föreningen beslutar om ändring enligt  av A CARLSSON — försöka påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen. 50.