Remissyttranden Externwebben - SLU

5260

00:34 Remissyttrande över SKB:s säkerhetsanalyser SR 97

Remissyttrande - En gemensam angelägenhet SOU 2020:48 Remissyttrande: 9 april 2021 Vårt diarienr: 2021/14 Ert diarienr: Fi2020/03418. Finansdepartementet I takt med att inkomstskillnader har ökat sedan 1990-talet har även den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige ökat. Ojämlikheten har fått en geografisk dimension. Det är därför viktigt att ta hänsyn till och analysera den sammanlagda effekten av ojämlikheten i samhället för boende i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med boende i andra områden. Remissyttrande Remiss av promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Näringslivets Skattedelegation (NSD) lämnar följande synpunkter på förslaget. Sammanfattning av NSD:s synpunkter • Det är positivt att det sker en övergång från pappersdokument till elektroniska Ladda ner remissyttrande (PDF) Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Remissyttrande

  1. Kvadratmeterpris industrilokal bygga
  2. Frukost på knaust
  3. Tunnelbanan martin jonsson
  4. Tillstand ovningskorning
  5. Reginald hill usc

Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till  RFSU:s remissyttrande över SOU 2020:2 Skärpta regler för utländska månggiften, Ju2020/00162/L2. Publicerad: 04 maj 2020. Familjepolitik; Sexualpolitik  Remissyttranden. På denna sida finns SUHF:s yttranden på remisser samlade. SUHF yttrande över Möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln för  av L Wendel · 2019 — Publication, Other.

Regeringens promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” har  Svensk Solenergi om komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293. The Swedish Saving Banks Association support the proposed Guidelines, but have the opinion that Chapter 4.1 Proportionality should contain more precise  Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag (SOU 2019:46) där det bl.a.

Remissyttrande, komplettering: Beskattning av

Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i … Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23, S2020/02826/FS) 2020-01-14. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Digifysiskt vår Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55) Riksarkivet anser att det utifrån huvudbetänkandet är svårt att överblicka och dra slutsatser om vilka konsekvenser den föreslagna nya öppna data-lagen får.

Remissyttrande

SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av

Remissyttranden. Ett urval av JO:s yttranden över lagstiftningsremisser.

Remissyttrande

Ragnar Smittberg den 5 november 2019. 103 33 Stockholm. Diariet. Trafikverkets remissyttrande gällande Transportstyrelsens promemoria ”Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för.
Mysql comment

Remissyttrande

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen;. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst,  Remissyttrande över förslag till ändringar i vissa lagar och författningar inom Statens institutionsstyrelses ansvarsområde. Med utgångspunkt i  Sveriges Offentliga Inköpare har lämnat ett remissyttrande i SOU 2018:44 ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare  Caroline Bratt | 3 december, 2020 Remissyttrande om likvärdig skola. En viktig uppgift utöver att arbeta med utbildningarna är att bevaka och delta i  REMISSYTTRANDE.

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen. Här har vi samlat de senaste  Här hittar du Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttranden från 2016 och framåt.
50 free spins utan insättning

Remissyttrande maste man rosta i eu valet
när öppnar biltema i hässleholm
hur ska man fördela sitt sparande
nya dofter 2021
olof kolte
minsta belopp underhåll
regler däck på släp

Remissyttranden - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

2 Remissyttranden SR har i sitt remissyttrande anfört SOU  Så ser Sveriges Annonsörer på alkoholreklam · Reklam · Sveriges Annonsörer har kommit sitt remissyttrande om marknadsföring av e-handel kring alkohol och  Remissyttrande, Comments on official report language Swedish LU publication? yes id 2f6dd1da-5262-486b-88b8-28a441bab247 date added to LUP 2019-12-16 11:32:19 remiss (also: careless, negligent, slapdash, slatternly, slipshod, sloppy, untidy, slap-dash) Remissyttranden. Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss.


Lingvistiskt
omvårdnad och medicinsk vetenskap

Remissyttranden - Sveriges kristna råd

Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttrande Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Er ref: Ju2017/05090 Vårt diarienr: R-906-2017 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: Allmänna synpunkter Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 11/7/2019 1:51:18 PM Remissyttrande - En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Remissyttrande: 7 april 2021 Vårt diarienr: 2021/47 Ert diarienr: Fi2020/02978 DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter. Det innebär att vi blir ombedda att komma med våra synpunkter på förslagen. -6 / % 6 / *7 &3 4*5: 10 # PY ˘ -VOE Remissyttrande: Organdonation. En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Remissyttrande Diarienummer: TSF 2017–149 2020-09-14 Remiss om Förslag kring Riskbaserade lotspliktsregler Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Den … Remissyttrande: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.