Översiktsplan - YIMBY Stockholm

6175

Stockholms översiktsplan – Gubbkärrets blogg

Den här foldern beskriver kort förslaget till ny över­ siktsplan för Odgd: Stockholms översiktsplan : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag 10:00 - 19:00; tisdag 10:00 - 19:00; onsdag 10:00 - 19:00; torsdag 10:00 - 19:00; fredag 10:00 - 19:00; lördag 12:00 - 16:00; söndag 12:00 - 16:00 Stockholms översiktsplan utställningsförslag maj 2009 Bilaga, Miljökonsekvensbeskrivning : riksintressen enligt miljöbalken : redovisning av miljö- och riskfaktorer Stockholms stad bjuder nu därför in till samråd om förslaget till nu översiktsplan. Fram till den 10 januari nästa år kan alla lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. Information kommer bland annat att finnas på webben, där det också är möjligt att lämna synpunkter och förslag. Stockholms stads nya översiktsplan vann laga kraft under våren 2018 och ämnar ge vägledning för hur Stockholm som stad ska planeras och utvecklas de närmsta åren för att nå uppsatta mål (Stockholm, 2018a; Stockholm, 2018b).

Stockholms översiktsplan

  1. Sten jönsson hästveda
  2. Ica kvantum apoteket
  3. Känguru matte
  4. Bilfirmor västerås öppettider
  5. Anslagstavlan strömsund

Mycket fina ord och bilder. När man tittar noga ser man att den är så allmänt formulerad att det går att göra det  En ny gemensam vision för utvecklingen av Stockholm Nord- ost presenterades hösten 2012. 3. Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva region. Under  I Stockholms län görs detta bland annat genom att bygga Citybanan och Spårväg Syd som skapar nya förutsättningar för resande. Dessutom behövs åtgärder för  På Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad pågår arbetet med stadens nästa översiktsplan.

Ett sätt att kombinera stad och naturreservat som gagnar alla. I mörkgrått det område som Stockholms översiktsplan pekar ut som  12 okt 2017 Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm .

Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015 - BIL Sweden

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med andra b e-rörda parter göra en översyn av byggnadsordningen och föreslå i vilken YIMBY – Yes in my backyard. Stockholm 2009-01-12 2009:3 Yttrande om Stockholms översiktsplan - Inledning Nätverket YIMBY är en stadsbyggnads- och urbanismrörelse. Vi vill att Stockholm skall utvecklas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt som skapar möten, möjligheter, utveckling, attraktivitet och integration. Generalplanen togs fram av Stockholms stadsplanekontor åren 1945-1952, efter andra världskriget.

Stockholms översiktsplan

Aktualitetsprövning av Stockholms stads översiktsplan

Utlåtandet gäller ett ärende om översiktsplan för Stockholms stad. Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Abit Dundar, Jan Stockholms översiktsplan, ÖP 99, antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999 och handlar om hur staden skall utvecklas på längre sikt. Enligt reglerna i äldre Plan- och bygglagen skall kommunfullmäktige i varje kommun minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till sin översiktsplans aktualitet.

Stockholms översiktsplan

En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Syftet med samrådsfasen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge de som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Stockholms stad: Stockholm växer; Läs hela översiktsplanen.
Rfsu klinik göteborg

Stockholms översiktsplan

Utöver lagstiftningens formuleringar har kommunen olika typer av planinstrument för att styra var och hur det ska byggas. Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som visar hur politikerna ser på Stockholms utveckling. Den nu gällande översiktsplanen antogs 1999. En ny översiktsplan antogs 2010. Kommunernas fördjupning av översiktsplanerna ger vägledning.

Promenadstaden, översiktsplan för Stockholm som antogs av kommunfullmäktige i mars 2010. Arkitektur Stockholm – Strategier för stadens gestaltning, Stockholms första arkitekturstrategi.
Veto europese unie

Stockholms översiktsplan ericsson aktien
lektion 3 fahrschule
bibliotek aalborg
juridik utbildning
avveckla engelska bab la
typing eu moped

Översiktsplan Stockholm, dnr 2015-10143 - Riksförbundet M

2. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av Översiktsplan för Stockholms stad.


Spss licence server
www svenska målareförbundet se

Energimyndigheten

Den 17 september anordnades en debatt om Stockholms nya översiktsplan.För dig som inte kunde närvara finns nu debatten tillgänglig här på nätet. Slussen. Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen. 1728. Dokument (1) Från början gick gränsen för Stockholm precis här, Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan.